Veltkamp
Customer Service

1. Inspecties en Controles

Regelgeving en controles worden steeds strenger. Chauffeurs, vervoerders en beladers moeten niet alleen voor de verzekering, maar ook bij controles en aanhoudingen direct en ter plekke aantonen dat men het voer- of vaartuig mag besturen, alles technisch in orde is, het type lading mag worden vervoerd, het gewicht van de lading niet te hoog is en of de lading wel conform regelgeving is gezekerd.

Er is echter veel onduidelijkheid over de kwaliteit en veiligheid rond het zekeren van lading.

Voor de scheepvaart worden inspecties vaak uitgevoerd op basis van ervaring en wordt schade als gevolg van gebrekkige of ondeskundige ladingzekering niet vergoed.

Voor het weg- en treinvervoer is de regelgeving hiertoe met name door Duitsland fors aangescherpt. Hierbij dient te worden voldaan aan de EN12195-2 (VDI2700).

Hoe er echter bij een controle wordt bepaald of er aan de normen wordt voldaan heeft al geleid tot veel onnodige problemen en flinke boetes.

 

Veltkamp biedt daartoe klanten de mogelijkheid om via de website:

 • productcertificaten te downloaden
 • trekproeven van lashing en spanbanden per batch te downloaden
 • een keuze te maken uit de diverse vastzetsystemen en op basis daarvan het aantal benodigde spanbanden te laten berekenen

Hiermee wordt voldaan aan wereldwijd geldende overheidsregelgeving, assurantievoorwaarden en eisen van internationaal opererende industriële bedrijven, waardoor discussies en onduidelijkheden worden voorkomen.

2. Optimalisatie Voorraadkosten

De kosten van magazijnen en voorraden komen steeds meer onder druk. Kosten die echter ook weer direct van invloed zijn op de continuïteit van de bedrijfsprocessen. Stilstand kost immers nog meer.

Veltkamp biedt klanten dan ook de mogelijkheid om zowel de kosten als de risico’s optimaal te beheersen.

Door het maken van leveringsafspraken voor een langere termijn:

 • kunnen voorraden bij de klant worden verlaagd en magazijnkosten worden bespaard
 • kan er direct en wereldwijd worden geleverd aan diverse vestigingen van klanten
 • kan er rekening worden gehouden met marges in de geplande afnames
 • is samengestelde en gemerkte levering voor specifieke projecten mogelijk
 • kunnen producten specifiek voor klanten worden gemerkt
 • kan flexibel worden ingespeeld op veranderende markten en projecten
 • heeft de klant in geval van calamiteiten contingency voorraden tot zijn beschikking
 • zijn tijdige levering en continuïteit gewaarborgd

3. Calamiteiten en Risico’s

Naast de kwaliteit van de bedrijfsprocessen wordt het identificeren en beheersen van risico’s ten aanzien van de continuïteit steeds belangrijker.
Certificerende instanties, verzekeringsbedrijven, financiers, etc. eisen steeds meer een inventarisatie van mogelijke risicofactoren en maatregelen om deze te voorkomen of beheersbaar te maken.

Onderdeel hiervan is een snelle levering van producten die van belang zijn om de continuïteit van processen in stand te houden.

Veltkamp biedt klanten de mogelijkheid tot het aanhouden van specifieke contingency voorraden.
Hierbij worden afspraken gemaakt met betrekking tot:

 • het risico-assortiment
 • hoogte van voorraden
 • locatie(s) van opslag (wereldwijd)
 • levertijd in geval van calamiteiten
 • wijze van eventueel spoedtransport (bijv. luchtvracht)
 • additionele producten en/of diensten
 • rechtstreekse zendingen naar afnemers van onze klanten
 • transport- en douaneformaliteiten

4. Training

Problemen bij ladingzekering zijn vaak een gevolg van ondeskundige gebruik van materialen en de verkeerde manier van vast zetten.

Hierdoor stijgen niet alleen de kosten, maar kan lading ook gaan schuiven, beschadigen en zelfs ongevallen veroorzaken. Vaak met grote financiële gevolgen en problemen met verzekeraars en eigenaren van goederen.

Veltkamp verzorgt daarom trainingen voor zowel verkopers als eindgebruikers, op zowel een Veltkamp-locatie als bij klanten ter plaatse. Bij deze training wordt met name ingegaan op:

 • het verduidelijken van toepassingsmogelijkheden en wat daarbij veel gemaakte fouten zijn
 • het inzicht van verkopers in de dagelijkse toepassingsproblemen bij hun klanten
 • principes van ladingzekering en de verschillende manieren van vastzetten
 • de mogelijke combinaties van lashing met sluitingen en spanners
 • het praktisch gebruik van lashingmateriaal
 • de berekening van het aantal spanbanden en/of lashingbanden om een lading vast te zetten conform de regelgeving

5. Klantspecifieke Producten

Uit oogpunt van marketing en om diefstal te voorkomen willen klanten hun producten kenmerken. Afhankelijk van aantallen is dit mogelijk door onder meer het bedrukken van:

 • spanbanden
 • lashing en strapping
 • stuwzakken
 • droogmiddel

Daarnaast kunnen de kunststof hoekbeschermers:

 • worden voorzien van een in het materiaal aangebracht kenmerk
 • in de bedrijfskleur van de klant worden geproduceerd

Alle producten kunnen worden voorzien van een klant specifieke:

 • product/pallet verpakking
 • etikettering