Veltkamp
Hergebruik Plastic Afval

Veltkamp gebruikt al ruim 30 jaar gerecycled plastic

Veltkamp is fabrikant van kunststof producten en maakt in de productieprocessen al ca. 30 jaar voor ca. 80% gebruik van gerecyclede granulaat.

De voorkeur gaat hierbij uit naar materiaal van flessendoppen, klikobakken en met name autobumpers.

Tegenwoordig wil echter iedereen producten uit gerecycled materiaal, om zich daarmee te profileren als milieuvriendelijk.

Daardoor is in de EU het verbruik enorm toegenomen, de beschikbaarheid fors afgenomen en de prijzen sterk gestegen.

Plastic is niet alleen goedkoop, veilig, licht in gewicht en voor enorm veel toepassingen te gebruiken, maar het is ook uitstekend recyclebaar en milieuvriendelijk.

Uiteraard is hierbij de afvalverwerking van groot belang, zoals voor zoveel materialen. Problemen ontstaan door zwerfafval en door het storten van afval in open water en zeeën, zoals in veel zuidelijke landen nog steeds wordt gedaan.

 

Beschikbaarheid

Vanzelfsprekend is het van groot belang dat er ook sprake is van een constante toevoer van dit recyclaat. In de praktijk is dit niet altijd het geval. Regelmatig worden scheepsladingen met recyclaat onderweg naar een Europese haven, verkocht en afgevaren naar onder meer China.

De beschikbaarheid van geschikt recyclaat in een constante stroom is dan ook in toenemende mate beperkt.

Prijs

De prijs is met name afhankelijk van de beschikbaarheid. Daarnaast ook van de toenemende vraag op de wereldmarkt om milieuvriendelijk te  produceren. Hierdoor is recyclaat soms zelfs duurder is dan nieuw materiaal.

In tegenstelling tot alle reclames is het dan ook niet altijd eenvoudig om milieuvriendelijker te produceren met recyclaat. Het komt zelfs voor dat producten als milieuvriendelijk worden gepropageerd, maar dat er door gebrek aan beschikbaarheid en prijswerking gebruik wordt gemaakt van een mix van nieuw materiaal en recyclaat.

Veltkamp ISO 14001 – Milieumanagement

Veltkamp is ISO 14001 gecertificeerd. Dit is internationaal de standaard voor een milieu management systeem op basis van een passend milieubeleid.

Veltkamp maakt voor de productie van kunststof producten gebruik van technische kunststoffen.

Daarnaast wordt voor het grootste deel gebruik gemaakt van gerecycled kunststof afval ofwel recyclaat.


Waarom Recyclaat?

Recyclaat wordt gemaakt uit plastic huis-, industrieel- en oceaanafval. Bijvoorbeeld oude flesdoppen, huisafvalbakken, luierplastic, autobumpers, etc.
De beschikbaarheid hangt af van de kwaliteit van de inzameling van dit afval in een land.
De West-Europese landen, waaronder Nederland, maken vooral gebruik van recyclen en composteren van dit afval. Daarnaast wordt een deel verbrand voor stadsverwarming of de opwekking van elektriciteit.
In Zuid- en Oost-Europa daarentegen wordt het grootste deel van het afval gestort. Slechts een heel beperkt deel wordt verbrand of anders verwerkt.

Hoe zit het dan met Bioplastics? 

Bioplastics zijn kunstmatige polymeren uit PLA (Polymelkzuur). PLA wordt met een chemisch proces geproduceerd uit zetmeel. Dit betekent echter niet dat de kunststof zelf biologisch is en daarmee dus ook niet dat de kunststof biologisch afbreekbaar is. Deze bioplastics zijn onder bepaalde industriële condities composteerbaar. Dit vraagt echter een hoog energieverbuik om de molecuulketens te kunnen afbreken.

Het percentage toegevoegd vulmiddel kan fors verschillen en veelal is dit van nadelige invloed op de mechanische eigenschappen van het plastic.
Sommige vulmiddelen mogen ook niet te lang buiten of in een vochtige omgeving blijven. Bijvoorbeeld bij hout neemt het gewicht weer onevenredig toe.

Verder zijn er ontwikkelingen gaande waarbij vullingen aan zowel synthetische- als biokunststoffen worden toegevoegd. Nadelig hierbij is de CO2-uistoot door de transport bewegingen van het vulmiddel en de kunststoffen naar de menglocatie. Daar worden de kunststoffen opnieuw gesmolten en vervolgens gegranuleerd. Dit kost niet alleen veel energie, maar de stoffen kunnen ook niet meer ontleed.
Bij de end of life cycle kunnen deze kunststoffen alleen nog maar in zijn geheel verbrand. Dit terwijl een zuivere kunststof weer kan worden gerecycleerd.

De Bioplastics zijn bedoeld om de wegwerpverpakkingen te vervangen. Maar het materiaal is dus niet afbreekbaar in de natuur, maar moet worden verwerkt in speciale composteerinstallaties.

Kunststoffen blijven kunststoffen en horen niet in de natuur. Kunststoffen die uiteindelijk uit elkaar vallen, vormen micro plastics die met de huidige technieken niet meer uit de natuur te halen zijn.

Ook zijn Bioplastics behoorlijk duurder. Het gevolg is dat de uiteindelijke productkosten daardoor op dit moment voor veel consument nog te duur zijn.

CO2 footprint  Biobased Plastics

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat bioplastics van belang zijn bij het beperken van klimaatverandering, o.a. vanwege de lagere CO2 footprint.
Een groter aandeel van biobased producten zou aanvullend kunnen zijn op recyclaten, en daarmee ook een bijdrage kunnen leveren bij het terugdringen van broeikasgasemissies.
Bioplastics hebben een CO2 footprint die 50 tot 80% minder kan zijn dan die van virgin plastics.
Bij recyclaat is de footprint nagenoeg nihil.

 

Plastic Pact Nederland

In 2019 is het Plastic Pact tussen de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven afgesproken, om de overstap te maken naar plastics uit duurzaam geproduceerde biobased grondstoffen. Niet om de plasticsoep op te lossen, maar om de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen te verminderen en zo een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen.

Een belangrijk probleem voor de afvalverwerkers is echter dat bioplastics de recycling van gewone plastics bemoeilijken. In de praktijk levert de consument een mix aan van alle soorten kunststoffen aan, zowel de standaard plastics als de bioplastics. Dit verstoort het composteringsproces.
Veel composteerbedrijven verwijderen daarom zo veel mogelijk alle soorten plastic, inclusief de soorten die wel zouden afbreken.


Conclusies

  • de plastic soep in de oceanen is het directe gevolg van het storten van afval in rivieren en oceanen, met name door Zuidelijke en Aziatische landen
  • de inzameling van afval is West Europa is behoorlijk goed geregeld, en de milieubelasting heeft dan ook feitelijk betrekking op zwerfafval
  • bioplastics zijn duur, moeilijk te scheiden, nog beperkt beschikbaar en voldoen voor sommige verpakkingstoepassingen, maar zijn  nauwelijks geschikt voor de meer technische toepassingen
  • Bioplastics geven een verhoogd risico op microplastics in het milieu
  • voor Veltkamp is de verwerking van recyclaat tot op heden dan ook de meest milieuvriendelijke werkwijze