Veltkamp
in maatschappelijk perspectief

Scope

Veltkamp ontwikkelt, produceert en verhandelt producten voor het zekeren van lading en hijsmiddelen onder de haak.
Klanten wereldwijd variëren van distributeurs tot high end professionele eindgebruikers op het gebied van weg-, trein-, scheeps-, container- en luchttransport, ondersteuning en belading.

 

Kwaliteit

Omdat het veelal veiligheidsproducten betreft is kwaliteit een belangrijk issue voor Veltkamp.
Om de kwaliteit van producten, managementsysteem en risicobeheersing te waarborgen is Veltkamp gecertificeerd voor de ISO 9001.
Ook beschikt Veltkamp over een eigen testfaciliteit om producten te certificeren onder auspiciën van DNV-GL.
Daarnaast wordt samengewerkt met Dekra Deutschland voor de certificering in de praktijkomgeving.

 

Milieu

Niet alleen vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook voor de werkomgeving van onze medewerkers en de leefomgeving van ons bedrijf wordt veel waarde gehecht aan het beheersen en het terug dringen van de milieubelasting.
Hiertoe is Veltkamp gecertificeerd voor de ISO 14001.

 

Welzijn, veiligheid, discriminatie en kinderarbeid

De veiligheid en het welzijn van onze medewerkers staat voorop. Daarnaast wordt grote waarde gehecht aan wederzijds respect, een gezonde werkomgeving en tevreden functioneren.
Dit geldt niet alleen voor onze eigen medewerkers, maar ook waar mogelijk voor onze leveranciers.
Hiertoe is Veltkamp gecertificeerd voor de ISO 45001.

 

Douaneregelgeving, internationale logistiek en veiligheidsvoorwaarden

Producten worden wereldwijd verkocht en vervoerd. Veltkamp hecht er grote waarde aan om het vervoer snel en op tijd te laten verlopen en uitwassen als smokkel, witwasserij, etc. te voorkomen.Hierbij is het van belang dat wereldwijd wordt voldaan aan vigerende douaneregelgeving en –voorwaarden.
In dit kader is door de Douane aan Veltkamp HQ een AEO-vergunning (Authorised Economic Operator) verleend.