VELTKAMP
QHSE - AEO

KWALITEIT, GEZONDHEID & WELZIJN

VEILIGHEID, MILIEU EN AEO

 

BELEID

Het hieraan ten grondslag liggende beleid is gebaseerd op de volgende principes:

 • De zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu is voor ons van primair belang.
 • Het zorgdragen voor het welzijn van onze medewerkers en het voorkomen van beroepsziektes.
 • De voortdurende aandacht voor identificatie van eisen en verwachtingen van onze klanten en omgeving en de vertaling daarvan naar eisen waaraan onze organisatie dient te voldoen.
 • Het streven om schade aan de gezondheid van het personeel en derden, aan productiemiddelen en/of gebouwen en aan het milieu tijdens de uitvoering van de activiteiten wordt voorkomen.
 • Daarbij is niet alleen aandacht aan het voorkomen van schade welke direct het gevolg is van deze activiteiten, maar ook inhoudelijk in de vervaardigde ontwerpen.
 • De voortdurende beoordeling van ons managementsysteem op effectiviteit en efficiëntie om waar mogelijk verbeteringen te identificeren, de klanttevredenheid te verhogen, de milieubelasting te verlagen en eventuele risico’s voor de gezondheid van personeel en derden te voorkomen.
QHSE-AEO

COMPLIANCE

Compliance is gericht op het voorkomen van illegale handelingen. Dit geldt eveneens voor maatregelen en controles die worden uitgevoerd om inbreuk op wetten of regelingen in een werkomgeving te vermijden.

Veltkamp BV hecht grote waarde aan hoge ethische normen. Onze compliance regeling richt zich op het voorkomen van corruptie, fraude, vertrouwensbreuk en ongeoorloofde afspraken met werknemers, zakenpartners en andere externe partijen. Veltkamp BV ziet streng toe op het naleven van de compliance regeling en treedt direct op bij schending of vermoeden van schending.

 

MANAGEMENT SYSTEEM

Uitgangspunten voor ons vigerend beleid en managementsysteem zijn onder meer de:

 • ISO 9001 (kwaliteit)
 • ISO 14001 (milieu)
 • ISO 45001 (veiligheid en welzijn)  
 • AEO (douanevergunning als Authorised Economic Operator)


De AEO-vergunning wordt afgegeven door de douane en draagt bij aan de beveiliging van de gehele logistieke keten.

Bij het afgeven van deze vergunning wordt door de douane gekeken naar waarborgen in de bedrijfsprocessen, zoals beveiligings- en veiligheidssystemen en interne beheersstructuren. Hiervoor is actuele en specialistische kennis nodig en dienen uw processen op orde te zijn.

Een "Authorised Economic Operator" (AEO) is een officiële status die door de Europese Douane via een certificering wordt verleend aan bedrijven die internationaal handeldrijven. Deze status bevestigt de betrouwbaarheid en veiligheid van een bedrijf.

De AEO-certificering heeft als voordelen: 

 • gemakkelijkere en kortere douaneprocedures
 • een betere betrouwbaarheid en reputatie
 • voorrang bij controles en inspecties
 • eenvoudiger toegang tot internationale markten 
 • verhoogde en geoptimaliseerde veiligheid

Naast de technologische, economische en de internationale supply chain aspecten is de gehele Veltkamp-organisatie dan ook specifiek gericht op het voorkomen van risico’s en de tevredenheid van onze klanten.

Hiertoe is Veltkamp HQ gecertificeerd voor:

Kwaliteitsmanagement Kwaliteitsmanagement
Milieu Milieu
Arbo & Veiligheid Arbo & Veiligheid
AEO - Douanevergunning AEO - Douanevergunning